Witamy na stronie

RADY BIZNESU

Profile firm wchodzących w skład Rady Biznesu wyraźnie pokazują,
czym jest dzisiaj nowoczesne włókiennictwo.
Są w niej przedstawiciele sektora dzianin technicznych i atomotive,
producenci włókien geotechnicznych, agrowłókien, maszyn włókienniczych
i specjalizujące się w barwieniu tkanin

MISJA

RADY BIZNESU

Misją Rady Pracodawców jest zintegrowanie środowiska
nauki i edukacji ze sferą praktyki życia gospodarczego, społecznego
i naukowo-badawczego oraz nawiązanie
ich ścisłej współpracy.
My Portfolio

UCZESTNICY

RADY BIZNESU

Grono firm, które tworzą Radę Biznesu jest imponujące, co po raz
kolejny potwierdza, jak bardzo potrzebni są absolwenci kierunków
prowadzonych na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa
Tekstyliów.

UCZELNIE I INSTYTUTY BADAWCZE

Nauka i biznes

ZAKRESY DZIAŁANIA

SPOŁECZEŃSTWO, KONSUMENCI, KLIENCI

Celem wszelkich działań naukowych i produkcyjno-przemysłowych jest produkt, technologia,surowiec
Image

Rozwój Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów powinien następować w ścisłym kontakcie z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy wykorzystaniu dorobku tego sektora w celu ścisłego powiązania tematyki naukowo-badawczej i programów kształcenia studentów z potrzebami wynikającymi z działalności gospodarczej przedsiębiorstw i instytucji naukowych i społecznych. Szczegółowe zasady współpracy w obszarach: naukowo-badawczym, edukacyjno-dydaktycznym, biznesowym oraz promocyjno-marketingowym zamieszczono w Regulaminie Rady Biznesu Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.

O WYDZIALE

wydzial11
Politechnika Łódzka
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

90-543 Łódź, ul. Żeromskiego 116

Tel. +42 631 33 06

 

Polityka prywatności
czytaj